reklam
hava 20° Orta
DOLAR 31,0708 % % 0.17
EURO 33,6790 % % -0.05
GRAM ALTIN 2.032,57 % % 0,77
ÇEYREK A. 3.323,25 % % 0,77
BITCOIN 1.631.179 % 1.27
SON DAKİKA
Google News

Büyüden ve Cinden korunmak için

Son Güncelleme :

10 Şubat 2024 - 17:59

Büyüden ve Cinden korunmak için

Muhterem Kardeşlerim…
Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz.
Efendim;
“Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?” konusunda sizleri bilgilendirelim…
Allahü Teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere “Estagfirullah min külli mâ kerihallah” duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, Cinden ve büyüden meydana gelir.
Ruhi hastalıklar, Sara ve Cinden korunmak için kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.
2- Euzü Besmele ile iki Kul-Euzü okumalı.
3- Bir miktar suya Âyet-el Kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.
4- Sidr ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el Kürsi, İhlas ve Kul-Euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.
5- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el Kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.
6- Fatiha, Âyet-el-Kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.
7- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el Kürsi ile, Âyet-el Kürsiden sonraki iki Âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.
8- Sabah akşam 24 kere Estagfirullah denir, sonra “Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i Aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.
9- Günde 500 kere “La havle vela kuvvete illa billah” okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere Salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.] 10- Ha-Mim Mümin suresinin başından Masir’e kadar ve Âyet-el Kürsi okumalı.
11- La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.
12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.
13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i Hırz okunmalıdır!

Âyât-i Hırz, şu sure ve âyetlerdir:
Fatiha, Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286, Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı, Âl-i İmran 26, 27 ve 154, En’âm 17, A’râf 54, 55, 56, Tevbe 51 ve 128, 129, Yunüs 107, Hud 56, İbrâhim 12, İsrâ 43 ve 110, 111, Mü’minun 116, 117, 118, Ankebut 60, Rum 17, 18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182, Feth 27, 28, 29, Rahmân 33, 34, 35, 36, Hadid 1, 2, 3, 4, 5, Haşr 21, 22, 23, 24, Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buruc 20, 21, 22, İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i Hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber Efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve İmam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.
Peygamber Efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Kur’an-ı Kerim’in ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.
Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:
“Allahü Teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.” [Tirmizi]

İmam-ı Şarani hazretleri, “Kuşluk namazına devam edene, Cin musallat olmaz” buyurdu. Cin Mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, Cin gelmez ve dadanmış olan Cin de gider. Dua, ilaç gibidir. Allahü Teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü Teâlâ’nın verdiğine inanmalıdır.
Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:
“Dert-bela gelince, Hazreti Yunus’un duasını okusun, Allahü Teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.” [Hakim]

Muskanın dinimizdeki yeri nedir?

İçinde küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, Cinci Hoca denilen insanlara gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de sihir, büyü bahsini mutlaka okumalıdır.
Cine, Cin demenin hiç mahzuru yoktur. Cin çağırılınca gelmez. Çağırılmasa da musallat olabilir. İmam-ı Rabbani hazretleri, Cinden korunmak için, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” okunmasını bildirirdi.
Cin psikolojik zarar verebilir, hastalık yapabilir. Hafaza Melekleri, insanı Cinlerin zararından korurlar. Cinden korunmak için Âyât-i Hırzı üstümüzde taşımak gerekir.
Bir Hadis-i Şerif meali şöyledir:
“Evinde, Fatiha ve Âyet-el Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.” [Deylemi]

Cinler insanların damarlarına kadar girip zarar verebilirler. Cinlerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak için çeşitli dualar vardır. Duaların en kıymetlisi, faydalısı Fatiha suresidir.
Hadis-i Şerifte, “İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerimdir” buyuruldu. Hastaya okunursa, hastalığı hafifler. Eceli gelmemiş ise, iyi olur. Eceli gelmiş ise, ruhunu teslim etmesi kolay olur.

Mecmua-tül-Fevaid kitabında, “Bir kimse, Cin Mektubunu, yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye, eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider” diyor.

Dinimizde adam öldürmek, büyü yapmak gibi büyük günahtır. Fakat bir adam bıçaklanmışsa, doktorlar tedavi etse, adam bıçaklamak günahtır, tedavisi niçin yapılıyor denir mi? Büyü sihir yapmak günahtır. Fakat yapılan büyüyü çözmek niye sakıncalı olsun ki? Büyüyü büyü yaparak çözmek haramdır. Yoksa dua ile âyet ile büyüyü çözmek lazımdır. Peygamber Efendimize de büyü yapıldı. Tabii sonra çözüldü.
Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez. Bu niyetle yaptırmak günah olmaz. Yapanın Salih ve ücret almaması şarttır.

Büyü çözmek için, Bâtıl Name kitabını okumak caiz. Ancak, kâfir, Bid’atçi okursa fayda vermez. En iyi ilaç, Ehl-i Sünnet itikadını öğrenip dine uymak, sonra okumak ve dua. Başka ilaca ihtiyaç yok.
İnsanlara musallat olan bütün Cinler kâfirdir. Müslüman Cin, insanlara zarar vermez. Kâfir Cinliye de Müslüman’ın okuması lazımdır. Papaza okutmak kesinlikle caiz olmaz.

Cin, Şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına, sihre, büyüye karşı Teshîl-ül-Menâfi kitabının sonundaki Âyât-ı Hırzı yedi gün okumalı ve yazıp, üzerinde taşımalıdır. Celâleddîn-i Süyûtî hazretleri Kitâbürrahme Fittıbb-i Velhikme kitabında buyuruyor ki:
“Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için, her gün bu duayı okumalıdır: ‘Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî.’ Hiltit veya Şeytan tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimseye cin gelmez. Sara hastası, bunu koklarsa, iyi olur.”

Asa Foetide denilen bu zamk, esmer, pis kokulu, reçine olup, antispasmodique yani sinirleri teskin edici olarak Avrupa’da, toz, hap, ihtikan şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için, kullanılmaktadır. Ütrüc yani Ağaç-Kavunu bulunan eve Cin girmeyeceği, (Hayât-ül-Hayvân)da ve (Kâmûs)da yazılıdır.

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İlk Havadis located at Haber, Spor, Politika, Gündem , Siyaset , Haber, Spor, Politika, Gündem , Siyaset, Haber, Spor, Politika, Gündem , Siyaset . Reviewed by 70 customers rated: 1 / 5