DOLAR 32,2061 % 0
EURO 35,0499 % 0.08
STERLIN 41,0117 % 0.23
FRANG 35,4241 % 0.04
ALTIN 2.516,21 % 0,62
BITCOIN 68.601,75 2.851

Kur’anı insanlara açıkla

Yayınlanma Tarihi : Google News
0

Muhterem Kardeşlerim…
Her yazımızda olduğu gibi, sizlere önemli konuları öncelikle sahih kaynaklardan, Tam İlmihal Saadeti Ebediyye, İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubat, Hakikat Kitab Evinin İhlas Yayınlarından faydalanarak sizleri bilgilendirelim istiyoruz.
Efendim;
Eşsiz mucize olan Kur’an-ı Kerime uyabilmek için, Kur’anın muhatabı olan Peygamber Efendimize uymak ve şerefli sözlerini [Hadis-i Şeriflerini] kabul etmek lazımdır.
Allahü Teâlâ, Resulüne Kur’anın açıklamasını, hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve Kelime-i Şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor:
“Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.” [Nahl 44]
“İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye bu Kitabı sana indirdik.” [Nahl 64]
“İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın.” [Nisa 59]
“Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.” [Nisa 65]
(Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]
(Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20]
(Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.) [Bekara 151]
(Yalnız Kur’an) diyenler kesinlikle Kur’an-ı kerime inanmıyorlar. İslamiyet’i yıkmak için inanmış gibi görünüyorlar. Bunların, Kur’an ve Sünneti kabul etmedikleri için kâfir olduklarını âyetlerle bildirdik.

Bu konudaki Hadis-i Şerifler de şöyledir:
“Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir.” [Darimi]
“Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.” [İ. Ahmed]
“Yalnız Kur’andaki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin, Peygamberin haram kılması, Allah’ın haram kılması gibidir.” [Tirmizi, Darimi]
“Bana uyan Cennete girer, bana isyan eden ise giremez.” [Buhari]
“Bir zaman gelir, -Kur’andan başka şey tanımam- diyenler çıkar” [Ebu Davud]
“Kur’ana ve sünnete uyan hiç sapıtmaz.” [Hakim]
“Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.” [Müslim]
“Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince, -Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak, Kur’andan söyle- der.” [Ebu Ya’la]

Yalnız Kur’an diyenler, Kur’andaki İslam diyenler, utanmadan yalan söylüyorlar. Sözlerinde zerre kadar samimiyet yoktur. Kur’ana inanmalarında samimi olsalardı, âyetlere inanırlardı. Allahü Teâlâ yalnız Kur’an mı diyor? “Resulüme uyun, onun bildirdiği her şeyi kabul edin, haram ettiklerinden sakının, Resule uyan bana uymuş olur. O’na isyan eden bana isyan etmiş olur. O’nun sözleri vahye dayanır. O’nun sözünü benim sözüme aykırı görenler ve Allah’ın yolu ile Peygamberin yolunu birbirinden ayırmak isteyenler kâfirdir” buyurmuyor mu?

İşte Âyet-i Kerime mealleri:
“Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!” [Haşr 7]
“O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.” [Necm 3,4]
“Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.” [Nisa 80]
“Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]
“Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: “İşittik, itaat ettik” demek, ancak Müminlerin sözüdür, işte kurtuluşa erenler onlardır.” [Nur 51]
“Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.” [Enfâl 13]
“Allah’a ve Resulüne itaat edin! [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.” [A. İmran 32]

Kur’anda, “yalnız Kur’ana uyun” denmiyor, “Allah’a ve resulüne uyun” deniyor. Resulünü devreden çıkaran, Kur’anın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur’anın ifadesi ile kâfir olur.

Resulullah Efendimiz açıklıyor
Allahü Teâlâ, “Ey Resulüm, Kur’anı insanlara açıkla” buyuruyor. Resulü de açıklıyor:
“İsra Suresinin, ‘yakında Rabbin sana Makamı Mahmudu verecektir’ [mealindeki] Âyet-i Kerimedeki ‘Makamı Mahmud’ bana verilecek şefaat hakkıdır.” [Tirmizi]
“Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım.” [İbni Mace]
“Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim.” [Müslim]
“İmanla ölen herkese şefaat edeceğim.” [Buhari, Müslim]
“Ümmetimin yarısının Cennete girmesi ile şefaat etmem arasında serbest bırakıldım. Şefaat etmeyi seçtim. Çünkü şefaatimle daha çok kimse Cennete girer.” [İbni Mace]
“Benden önce hiçbir Peygambere verilmeyen beş şeyden biri şefaattir. Şirk üzere ölmeyen [imanla ölen] herkese şefaat edeceğim.” [Bezzar]
“Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim.” [İmam-ı Ahmed, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, günahkârlara şefaat edeceğini bildirince, Hazreti Ebüdderda, “İmanı olan hırsız ve zâniler de şefaate kavuşacak mı?” diye sual etti, “Evet, onlara da şefaat edeceğim” buyurdu. (Hatib)
“Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim.” [Deylemi]
“Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim.” [Taberani]
“Ehl-i Beytimi sevenlere şefaat edeceğim.” [Hatib]
“Eshabımı kötüleyenden başka, herkese şefaat edeceğim.” [Buhari]
“Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.” [İbni Huzeyme, Bezzar, Dare Kutni, Taberani]
“Kabrimi ziyaret edenin şefaatçisiyim.” [Taberani]
“Sırf beni ziyaret için gelen, Allah’ın izniyle şefaatime kavuşur.” [Müslim]
“Medine’de ölenlere şefaat ederim.” [Tirmizi]
“Medine’nin sıkıntılarına katlanana, şefaat ederim.” [Müslim]
“Sünnetimi [imanını] elinden kaçıran kimseye [kâfire] şefaatim haram oldu.” [Şir’a]
“Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz.” [Şir’a]
“Şefaatime kavuşmak isteyen kızını fâsıka vermesin!” [Şir’a]
“Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.” [Tirmizi]
“Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.” [Beyheki]
“Ümmetimden geri kalan olur korkusu ile Cennete girdiğim halde tahtıma oturmam. Allahü Teâlâ’ya, ‘Ya Rabbi Ümmetim, Ümmetim’ derim. Rabbim, ‘Ümmetine ne yapmamı istiyorsun?’ buyurur. Ben de, ‘Ya Rabbi onların hesaplarını çabuk gör, sıkıntıdan kurtulsunlar’ derim. Cehennemliklerin listesi bana verilir. Onlara şefaat ederim. Hatta Cehennem Hazini Malik, ‘Ümmetinden cezalanacak kimse bırakmadın’ der.” [Beyheki, Taberani]
“Rabbin sana [ahirette çeşitli nimetler, şefaat izni] verecek, sen de hoşnut, razı olacaksın” mealindeki Duha suresi beşinci Âyet-i Kerimesi inince, Resulullah Efendimizin, “Ümmetimden bir kişi Cehennemde kalsa razı oldum demem” diye söylediği tefsirlerde bildirilmiştir. (Tibyan)

Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

YORUM YAP