DOLAR 32,2102 % 0.08
EURO 34,8719 % -0.01
STERLIN 40,9710 % 0.13
FRANG 35,2411 % 0.13
ALTIN 2.415,45 % 0,23
BITCOIN 67.691,28 -2.548

MÜSLÜMAN MI? MÜMİN MİYİZ?

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
MÜSLÜMAN MI? MÜMİN MİYİZ?
0

Cesim Zeydani yazdı…

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Salât ve selâm Allah’ın Rasûlüne ve O’nun pâk Âl-i Âbasına, Ehl-i Beyti,Ashâbı ve Ehl-i Beyt Muhibbanları üzerine olsun.

*

Müslüman: Kelime-i şehadet getirerek İslam dinini kabul etmiş kişiye denir.

Mümin ise; Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) O’nun kulu ve Peygamberi olduğuna ve Allah’ın Vahiy yoluyla onun haber verdiği bilgilere kalpten inanıp, tümünü kabul ve tasdik edip ve bütün azalarıyla ibadet eden kimseye Mümin denir.

İman-ı kâmil: “Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, (azalarla) beden ile amelden müteşekkil mükemmel iman demektir.”(1)

*

İman, sırf dil ile söylenen bir sözden ibâret değildir. Kendine has mesuliyetleri ve ağırlıkları bulunan, kişiye birtakım sorumluluklar yükleyen, ateşin, yakması, suyun ıslatması, elektriğin çarpması gibi ciddi birtakım tezâhürleri olan bir hakikattir.

Her Müslüman, imanın gereği olarak yaptığı amellerin karşılığında belli derece elde eder.

’’Onların Allah yanındaki dereceleri farklı farklıdır. Allah onların yaptığı her şeyi görmektedir.”(Âli İmrân/163)

*

Mümin ile Müslümanın arasındaki farkı anlatan güzel bir diyalog da Mısırlı alim Mutevelli eş Şa’ravi’nin şu naklettiğidir:

*

Mısırlı âlim Muhammed Mutevelli eş Şa’ravi şöyle der:

-Ben San Francisco’da iken bir müsteşrik bana şu soruyu sordu:

– Sizin Kitabınız Kuran’da bulunan şeylerin tamamı doğru mudur?

Cevap verdim:

– Evet. Kesinlikle doğrudur dedim.

Tekrar sordu:

‘’-Kuran’da Allah diyor ki:

‘’Ve Allah, kâfirlere mü’minler aleyhinde (kalıcı bir galibiyete) aslâ imkan vermeyecektir.’’

(Nisâ Sûresi(4) 141)

– Bu ayet doğru ise O halde Allah niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine fırsat veriyor?

Dedim ki:

‘’- Çünkü bizler müslümanız, henüz müminler olamadık ondan dolayıdır.’’

Dedi ki;

Peki Mümin ile Müslüman arasındaki fark nedir?

Şeyh Şa’rafi şöyle cevap verdi:

‘’– Günümüzde Müslümanların bir kısmı namaz, zekât, hac ve Ramazan orucu gibi İslam’ın ibadet cinsinden emrettiklerini şuursuzca yerine getiriyorlar.

Bazıları da sadece Müslümanım demekle yetiniyor farz olan ibadetleri de yapmıyorlar.

Bu Müslümanlar İlmi iktisadi ,sosyal ve askeri yönden sıkıntılar içindedirler!

Bana sordu:

‘’-O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler? Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir?

*

– Bunu Kur’an-ı Kerim şöyle açıklıyor.

Bedevîler “inandık” dediler.

De ki: Siz iman etmediniz ama “İslâm olduk.” deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez.

 Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.(Hucurât Sûresi (49) 14)

‘’-Çünkü Müslümanlar mümin merhalesine yükselemediler.

*

Şurası çok önemli :

‘’– Onlar gerçek mümin olsalardı Allah onlara mutlaka yardım ederdi.

Bunun delili Allah’ın şu ayetidir:

’Mü’minlere yardım etmek ise bizim üzerimize bir hak olmuştur’’(Rûm Sûresi(30) 47)

*

  • Eğer mümin olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı.

 Allah Teala’nın buyurduğu gibi:

“Ey mü’minler), gevşemeyin, mahzun olmayın, Siz eğer (gerçekten) mü’min iseniz (düşmanlarınıza galip ve onlardan) çok üstünsünüzdür.’’(Âl-i İmrân Sûresi(3) 139)

*

  • Eğer mümin olsalardı Allah Teâlâ onları bu hor ve hakir durumda bırakmazdı.

Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:

Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü’minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir.(Âl-i İmrân Sûresi(3) 179)

*

  • Eğer mümin olsalardı Allah Teâlâ her durumda onlarla beraber olurdu.

Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:

‘’Ve muhakkak ki, Allah Teâlâ mü’minler ile beraberdir.’’(Enfâl Sûresi(8) 19)

*Fakat onlar Müslümanlık derecesinde kaldılar, Müminlik derecesine yükselemediler.

Allahu Teala buyurdu ki:

‘’Şüphesiz ki bu nebatları bitirmekte (Allah’ın kudretine, merhamet ve nimetinin genişliğine delâlet eden) bir alâmet vardır. Bununla beraber onların çoğu mümin olmadılar. (Şuarâ Sûresi(26) 8.)

Doğrusu bunda, (onlara yaptığımız bu helâk işinde), kendilerinden sonra gelenler için büyük bir ibret var, öyle iken çoğu mümin olmadı. (Şuarâ Sûresi(26) 190.)

***

  • O halde müminler kimlerdir?

Kur’an-ı Kerim şöyle tarif ediyor:

‘’Onlar:(Bu va’de mazhar olanlar:)

~Tevbe edenler,

~İbâdet edenler,

~Hamd edenler,

~Oruç tutanlar,

~Rükû’ edenler,

~Secde edenler,

~İyiliği emr edenler,

~Kötülükten men’ edenler

~Ve Allah’ın hudûdunu (ona riâyet ederek) muhâfaza edenlerdir.

 (Ey Habîbim!) O mü’minleri (Cennetle) müjdele!.(Tevbe Sûresi(9) 112.)

*

‘’Ey Peygamber! Allah sanada, sana tâbi olan mü’minlere de yeter!’’(Enfâl / 64.)

*

’Sonunda biz, önceleri yaptığımız gibi peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Çünkü mü’minleri kurtarmak, üzerimize düşen bir borçtur.’’( Yunus / 103.)

*

Yani Allah Teâlâ zaferi galibiyeti, hâkimiyeti ve yüksek bir durumda bulunmayı müminlere vaat etmiştir, Müslümanlara değil.

*

Rabbimiz (c.c.) bize buyuruyor ki:

“(Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde) siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. (çünkü) iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah’a (hakkıyla) iman edersiniz.’’(Âl-i İmrân/110)

Rabbimizin bu buyruğuna uymayan “Emr-ü bi’l ma’rûf nehyü an’il münkeri terk eden kişi ümmetin hayırlısı değildir”

*

Günahlarından uzaklaşan, ibadetlerine devam eden, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyen ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayan Hakkıyla kamil bir iman ile iman eden müminlerden olabilmek duasıyla

“Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle!

Rabbimiz dualarımızı kabul buyur!(İbrahim/40) ‘’

”Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.”(İbrâhîm/41)

Ey Rabbi-miz bunu bizden kabul buyur;Kuşkusuz sen, her şeyi işiten ve her şeyi bilen’sin.

Cesim ZEYDANİ – 30-09—2022

 

Dipnot:

~1 (Umdetü’l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî,nşr. Abdullah Mahmûd Muhammed Ömer (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1421/2001), 1: 212.)

YORUM YAP

Fethi Küpecik 1 Ekim 2022 / 21:58 Yanıtla

Selam Aleyküm Allah razı olsun rabbim yar ve yardımcımız olsun çok istifade ettim.

Murat KAYA 21 Kasım 2022 / 21:05 Yanıtla

Harika bir tesbit olmuş. Rabbim ilminizi artırsın. Bu yolda daim kılsın