DOLAR 32,2898 % -0.07
EURO 34,9442 % -0.06
STERLIN 41,3211 % -0.26
FRANG 36,1521 % 0.05
ALTIN 2.385,12 % -1,24
BITCOIN 66.708,01 -4.32

NEBİ’YE (S.A.V.) SALÂT-Ü SELÂM NEDİR? (1)

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
NEBİ’YE (S.A.V.) SALÂT-Ü SELÂM NEDİR?     (1)
0

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.), Âl-i Âbası, Ehl-i Beyti ve Ashâbı üzerine olsun.
                                                                                                                                                                *
           Allah’ın yeryüzüne din olarak gönderdiği İslam Hz.Âdem (a.s.) ile başlamış ,Hz.Muhammed (s.a.v.) ile son din olmuştur.

Tevhid kelimesinin birinci bölümü Allah’a, ikinci bölümü Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın Resûlü olduğuna iman, itaat ve biât etmektir.

     Allah Teâlâ, âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz.Muhammed’i (s.a.s.) yarattığı insanlar içinden özel olarak seçmiş, korumuş ve ona sonsuz ihsanlarda bulunmuştur. Bu ilâhî ihsanların en önemlilerinden biri de salât ü selâmdır.

   Rabbimiz bu konuda buyurduğu:
Allah ve melekleri Nebiye (Rasûlü’ne)  salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle (ve gönülden teslim olun) selâm verin.“(Ahzab, 33/56)

      ***

   Salât kavramı Kur’ân’da toplam 37 sûrede 90 Âyette 99 defa geçmektedir.

*
   Salât; İstiğfâr, mağfiret, dua, bereket, övgü, tebrîk, ta’zîm, namaz ,görev,destek ve ibâdet gibi mânalara gelir.

    Âyette geçen “selâm” kelimesi; selâmet, esenlik, huzûr, emniyet teslim olma, itâat etme ve sulh içerisinde bulunma manalarına da gelmektedir.                                                                                           *
Salât kelimesinin, salât edene göre farklı manaları vardır.

***
~ Allah’ın Nebi’ye (s.a.v.) salât etmesi;

~Hz Muhammed’i (s.a.v.) Resûl ve Nebi olarak seçmesi,   

~Hz Muhammed (s.a.v.)’e Rahmet etmesi sevap vererek şân ve şerefini yüceltip tezkiye etmesi,     

~Hz Muhammed (s.a.v.)’i Görünen ve görünmeyen yardımcılarla desteklemesi, koruyup yardım etmesi ,   

~Hz Muhammed (s.a.v.) ile gönderdiği mesajı bütün kâinatın desteklemesi doğruluğunu tasdik etmesi demektir.

      ***       

~ Meleklerin Nebi’ye (s.a.v.) salât etmesi;

 ~Meleklerin Rasûlullah için bağışlanma talebinde bulunmaları,

~Kadr ü kıymetini anıp yüce mertebelere erişmesi için Allah’a dua etmeleri ,   

~ Rasûlü’nün mesajının doğruluğunu destekleyerek  şahitlik etmeleridir.
      *
 ~ Mü’minlerin Nebi’ye (s.a.v.) salât etmesi;

 ~ Mü’minlerin Hz.Peygambere (s.a.v.) salât ederek O’na hayır dua etmeleridir.
~ Mü’minlerin Hz.Peygambere (s.a.v.) salât etmeleri ;Her hususta Allah’a ve Resûlullah’a (s.a.v.) iman edip Ona itaat ve biât etmeleridir,

~ Mü’minlerin Hz.Peygambere (s.a.v.) salât etmeleri ;Allah’ın dinine madden ve manen yardım etmeleridir
~ Mü’minlerin Hz.Peygambere (s.a.v.) salât etmeleri; Resûlullah’ı (s.a.v.) örnek alarak sünnetini hayatlarına tatbik etmeleridir.
~ Mü’minlerin Hz.Peygambere (s.a.v.) salât etmeleri; Yaptıkları ibadet ve duaların kabulünü Allah’tan istemeleri ve,
~ Allah Rasûlü’nden  kıyamet günü  şefaat istemeleridir.

***
Ey iman edenler! Siz de Resûlün size getirdiği dini destekleyin, gelişip yayılması için fiilî ve kavlî teşebbüslere geçin, bu yoldaki gayretinizle ve de sözlerinizle dualar edin ve ona sahip çıkın hayatınıza uygulayın, onunla barışık yaşamaya çalışın demektir !

   Efendimiz’e (s.a.v.) salât ü selâm getirirken Cenâb-ı Hakk’a şöyle dua etmiş oluyoruz:

  Yâ Rabbî! Resûl-i Ekrem’inin nâmını, şânını dünyada ve âhirette yüce kıl.
Onun getirdiği İslâm dînini bütün cihâna yay ve bu dini dünya durdukça yaşat.
Ona âhirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevaplar ihsan eyle!
Ona selâmet, huzur ve emniyet bahş eyle! Bize de onun getirdiği dinine yardım etmeyi onun sünnet-i seniyyesine tam bir teslimiyet ve alçak gönüllülükle teslim olmayı nasip eyle!
        *
      Efendimiz’in (s.a.v.) dünyada şânının yüceltilmesi;

  ~Hz Muhammed’in (s.a.v.) temsil ettiği dininin dünyanın her tarafına ulaşması,   

~Hz Muhammed’in (s.a.v.) temsil ettiği dininin Tüm insanlara hakkı ve doğruyu tebliğ edip İnsanların ebedi alemde kurtuluşuna vesile olmak için sünnetinin hâkim kılınmasıyla mümkün olur.
       ***
    Efendimizin (s.a.v.) Âhirette şânının yüceltilmesi 

~Hz Muhammed’in (s.a.v.) Manevi derecesinin yüceltilmesi,     

~Hz Muhammed’in (s.a.v.) Ümmetine şefâat etme hakkı verilmesi, 

~Hz Muhammed’in (s.a.v.) Makâm-ı Mahmûd’a ulaşarak faziletinin ebedîleştirilmesi şeklinde tahakkuk eder. (Her ezandan sonra yaptığımız dua )

     *
Rabbimizin buyurduğu gibi:
‘’ Baş gösteren anlaşmazlıklarda Rasûlüm seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümlere, içlerinde hiçbir sıkıntı ve itiraz duymadan tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça gerçek mü’min olamazlar’’.(Nisa, 4/65.)

 2. Bölüm ile devam edecek..

<

p style=”text-align: right”>
Cesim ZEYDANLI 09-12-2022 ANKARA

YORUM YAP