DOLAR 32,2076 % 0
EURO 35,0317 % 0.02
STERLIN 40,9694 % 0.13
FRANG 35,4007 % -0.02
ALTIN 2.516,72 % 0,64
BITCOIN 68.901,88 3.977

NEBİ’YE (S.A.V.) SALÂT-Ü SELÂM NEDİR? (3)

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
NEBİ’YE (S.A.V.)  SALÂT-Ü SELÂM NEDİR?   (3)
0

Nebi’ye (s.a.v.) salât-ü selâm nedir? 2 nin devamı……

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.), Âl-i Âbası, Ehl-i Beyti ve Ashâbı üzerine olsun.

Allah Teala, bizim Hz.Peygamber (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ine salât etmemiz sayesinde; nefsimizin tezkiyesi, günahlarımızın affı, Resullullah’ın şefaatı , dualarımızın kabul makamına ulaşması, Kabrimizde ve Sıratta bir nur, Meleklerin duasını kazanmak, fıtratımız için güzellik, Allah ve Resulüne (s.a.v.) yakın olmamıza vesile kılmıştır.
                                                                                                                                                              ****

Salâtın Ayet ve Hadisi şeriflere göre feyz ve bereketi:

1~ Salât Etmek Cennete girişe vesiledir:

Allah’u Teala, Nebi’ye (s.a.v.) salat etmeyi emrederek kendisi de ona salat etmektedir. Bu emri yerine getirmek Allah’a ve Resulüne itaattir.
‘’Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. ’’ Nisa /4-(13)

                                                                                                                                                  ***
2 ~Salât Etmek İlahî Emre İtaat Etmektir:

Allah ve Resûlüne itaat eden, en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.” (Ahzab-33-(71)

                                                                                                                                                           ***
3~Salât Etmek Allah’ın salat ve selamına hak kazanmaktır:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu:
Kim bana bir salat ederse, Allah Teala ona on salat eder.”(12)
                                                                                                                                                           ***

5~ Salât Etmek Meleklerin Rahmet Duasını kazanmaktır:

Amr İbnu Rabi’a (r.a.) anlatıyor:
“Rasûlullah ((s.a.v.) buyurdu ki:
Bana salâvat okuyan bir mü’min yoktur ki ona melekler rahmet duası etmemiş olsun. Bu, bana salâvat okuduğu müddetçe devam eder. Öyleyse kul bunu, ister az isterse çok yapsın!”(13)

Müminlerin Hz.Peygamber (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ine salat etmesi, Allah ve meleklerinin de müminlere salat etmelerine sebep olur. Allah ve meleklerinin salatı ise, müminleri karanlıklardan nura çıkarır.
Öyle bir mâbuttur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için O ve melekleri size salat ederler’(Ahzab-33-(43)

                                                                                                                                                       ***
6~Salât Etmek Allah’a yakın olmaktır:

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdu:
“Kim bana bir kere salât ederse; Allah Teala ona on salât eder, on günahını siler, on kat derecesini artırır.” (14)

***

7~Salât Etmek Allah Teala’nın Merhamet ve Rızasını Kazanmaktır:

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Sizin bana salat etmeniz, hacetlerinizin kabul olmasına sebep olur, Allah’ı sizden razı eder ve amellerinizin temiz olmasını sağlar.”(15)
‘’Allah’a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız. ‘’(Al-i İmran/3(132)
“Bana salavat getiriniz ki Allah da size merhamet etsin.” (16)
                                                                                                                                                  ***

8~Salât Etmek Resûlullah’a Yakın Olmaktır:

Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
Kıyamet günü bana daha yakın olan, dünya hayatında bana daha çok salat eden kimsedir.”(17)

***

9~ Salât Etmek Resûllah’ın Şefaatına Vesiledir:

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;
“Kıyamet gününde bana en yakın olanlar ve şefaatime hak kazananlar, bana en çok salâvat getirenleridir.”(18)

***

10~Salât Etmek Kurtuluş ve Mutluluğa Ermektir:

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;
“Cebrail ile karşılaştığımda bana şöyle dedi:
‘’-Sana müjde ederim, Allah diyor ki:‘’Kim sana selâm verirse ben ona selâm veririm. Kim sana salât getirirse ben ona salât getiririm.”(19)
‘’Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah’tan korkup O’ndan sakınırsa, işte ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır.”(Nur -24/(52)

                                                                                                                                                    ***

11~Salât Etmek Günahlara Kefarettir:

Resûlullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur;
Kim bana bir salâvat getirirse, Allah Teala bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder.”(20)
’Ki O ( Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.” (Ahzab/33 (71)

                                                                                                                                   

***
12~Salât Etmek Duanın kabul makamına Erişmesine sebeptir:

Resûlullah (s.a.v.)bu konuda şunları buyurdu;
Sizden biriniz Allah’tan bir dilekte bulunduğu zaman evvela O’na, şanına lâyık tarzda hamd-ü sena etsin. Sonra Peygamber ve Âl-i beyti’ne salâvat getirsin. Çünkü, bu sûretle arzusuna daha kolay kavuşur.”(21)

Namazdan sonra veya diğer zamanlarda Allah’a dua edecek kimse;

(Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn essalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn) desin.

Muhammed’e ve onun Âl-i beytine salavat getirilmedikçe, yapılan her dua mahcuptur / perdelidir / engellidir (ilahi kabul huzuruna çıkamaz).” (22)

“Dua eden kimse Peygamber ve Âl-i’ne salât etmedikçe duası perdelenir, dergâh-ı icabete vasıl olmaz.” (23)

“Peygambere salavat getirilinceye kadar her dua kabul edilmeden bekletilir.” (24)

“Bana ve Âl-i beytime salat-ü selam getirmedikçe, dua, Cenab-ı Hakk’a perdelidir.”(25)
 Selam ve dua ile  4. ile devam edecek inşallah…….

Cesim ZEYDANLI 13-12-2022 ANKARA
ULUSLARARASI EHL-İ BEYT ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Dipnot:
12~ (Sahih-i Müslim, c. 1, h. 70.)
13~(İmam Ahmed)
14~ (Es-Siracü’l-Münir, Beyhakî)
15~ (Cemal’ül-Üsbû’, s. 242)
16~ (Camiussağir – 5032) (İbn-i Adiyy)
17~ (Tirmizî, Vitir 21) (Cami’ul-Ahbar, s. 67, f. 28, h. 6.)
18~ (Tirmizî, vitr/ 21)
19~ (Hâkim, Beyhâki)
20~ (Müslim, Salât, 70)
21~ (Taberânî, İbn. Mes’ud’dan)
22~ Heysemi, bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no.17278)
23~ (Taberânî, İbn. Mes’ud’dan)
24~(Deylemi)
25~(Taberani, İbni Mesud’dan riv.)

YORUM YAP