DOLAR 32,2002 % -0.02
EURO 35,0175 % -0.02
STERLIN 40,9419 % 0.07
FRANG 35,4043 % -0.01
ALTIN 2.521,65 % 0,84
BITCOIN 68.356,00 2.41

NEBİ’YE (S.A.V.) SALÂT-Ü SELÂM NEDİR? (4)

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
NEBİ’YE (S.A.V.) SALÂT-Ü SELÂM NEDİR?     (4)
0

Nebi’ye (s.a.v.) salât-ü selâm nedir? 3 ün devamı…

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.s.), Âl-i Âbası, Ehl-i Beyti ve Ashâbı üzerine olsun.
*
”Allah Teala, Hz.Peygamber (s.a.s.) ve Ehl-i Beyt’ine salavat getirmemizi ,fıtratımız için güzellik, nefsimiz için temizlik kılmıştır.”

Salavatın Ayet ve hadisi şeriflere göre feyz ve bereketi şudur;

13~ Hz.Muhammed (s.a.s.)’e Salât Etmek Allah ve Resulüne Biât Etmektir:

“Kim Resûlullah’a (s.a.s.) salat ile, “Elestu bi Rabbikum? sorusuna verdiği “Kalu bela!” ahdi ve biati üzerinde olduğunu gösterir.”
Rabbimiz;“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ buyurmuştu, Ruhlar Alemindeki Ruhlar da ; ”Evet, (Rabbimizsin’’ demişlerdi.” (Araf/172)

(Ey Resûlüm) de ki: Eğer Allâh’ı sevdiğinizi iddiâ ediyorsanız, bana tâbî olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun.” (Âl-i İmrân, 31)

‘’Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düşen, ancak apaçık bir tebliğdir.’’( Maide / 92)
*
14~ Hz.Muhammed (s.a.s.)’e Salât Etmek Nifakı Giderir:

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş;
“Bana salavat getirdiğinizde sesinizi yükseltin. Çünkü salavat getirirken sesi yükseltmek, nifakı giderir.”(26)
*
15~Hz.Muhammed (s.a.s.)’e Salât Etmek Günahların Bağışlanmasına Sebeptir:

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
Bana çok salâvat getiriniz, bana salâvatınız, günahınızın bağışlanmasına sebep olur. Derece ve vesile isteyiniz. Çünkü Rabbim katında benim vesilem sizin için şefaattir.” (27)

Bana salâtınız, sizin için zekattır.” (28)
*
16~Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Esenliğe Sebep Olur:

“Ona ‘esenlik ve barış (selam) la’ girin. Bu, ebedilik günüdür.“( Kaf/ 34)

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah Teala esenlik kapısını onun yüzüne açar.”(29)

’Şu halde Allah’a, O’nun Resûlü’ne ve indirdiğimiz nur (Kur’an) a iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Tegabün / 8)
*
17~ Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Rahmete Nail Olmaktır:

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
Kim bana bir defa salât ederse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.(30)

*

Emir’ül Müminin Hz. Ali (a.s), Resûlullah (s.a.v.) vefat ettikten sonra okuduğu hutbede şöyle buyurdu:

Şahadeteyni söylemekle cennete girersiniz; Resûlullah (s.a.s.)’e salavat getirmekle rahmete erişirsiniz. Öyleyse Peygamberinize çok salavat getirin; şüphesiz Allah ve melekleri ona salat etmekteler; ey imam edenler, siz de ona salat ve selam edin.

*

‘’Ey iman edenler, Allah’tan sakınıp-korkun ve O’nun elçisine iman edin, size Kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.’’ ( Hadid / 28)

***
18~ Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Fakirlikten Kurtulmaktır:

Resûlullah (s.a.s.) buyurdu:
“Allah’ı çok anmak ve bana salavat getirmek, fakirliği giderir.”
‘’Bana salavat getirin. Çünkü bana getirdiğiniz salavatlar berekete sebeptir.”(31)
”Gayesini gerçekleştirmede zorluğa düşen kimse, bana çokça salât-ü selâm göndersin. Gerçekte salâtü selâm rızkın çoğalması sıkıntıların ve müşküllerin çözülmesi için vesiledir’‘(32)
*
19~Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Unutulanı Hatırlatır:

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
‘’Bir kimse bir söz söylemek isteyip de unutsa, bana salât okusun. Zirâ bana salâtında sözü için halef vardır. Umulur ki, onu hatırlar.” “Bir şeyi unuttuğunuzda bana salavat getirin, zira bana salavat getirmek, onu hatırlamanıza sebep olur .’’ (33)
*
20~ Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Günahların Bağışlanmasına vesiledir:

Resûlullah (s.a.v.)’e salavat getirildiği zaman;
İşte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da bağışlar.(Fetih /2)

Namazı kılın, zekâtı verin ve Peygamber’e de itaat edin; umulur ki, bu sâyede ilâhî merhamete nâil olursunuz.” (en-Nûr/ 56)

‘’Ve bilin ki Allah’ın Resûlü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.’’ (Hucurat / 7)

‘’Şüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayatında ve şahidlerin (şahidlik için) duracakları gün elbette yardım edeceğiz. ” (Mü’min/51)

Bana çok salâvat getiriniz, bana getireceğiniz salâvatlarınız, günahlarınızın bağışlanmasına sebep olur.(Bana) derece ve vesileyi isteyin, çünkü Rabb’ım katında benim vesilem sizin için şefaattir.” (34)
***
21~Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Sıratta Nur Olmasına Vesiledir:

Resûlullah (s.a.s.) buyurdu:
“Bana salavat getirmek sıratın nurudur .(35

”Sıratta nuru olan, cehennem ehlinden olmayacaktır. (36)

“Bana çok salavat getirin çünkü bana salavat getirmek kabirde, sırat köprüsünde ve cennette nurdur.” (37)

*
22~Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salât Etmek Cehennem Ateşinden Kurtulmaktır:

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Kim bana bir salâvat getirirse Allah Teala bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder”(38)

‘’Allah’a ve O’nun Resulü’ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.’’ (Saff / 11)
***
23~Hz.Muhammed’e (s.a.v.) Salâtu Selam Etmek Rabbimizin bize Emridir:

Bunun delili şu ayeti kerimedir:

‘’Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.) ( Fetih / (48) -9)

***
24- Resûlullah’a (s.a.v.) Salât ( Salli -Barik) Okunmayan Namaz Batıldır:

‘’Hz. Peygamber’e salavat getirmeyenin namazı batıldır.
Salâvatın farz olduğunun delili ayetteki ”Nebiye salât edin” ”emridir. (Ahzab/56)
***

SELATU SELAM  RESULLLAH’A (S.AV.) NASIL ULAŞIR?

   Resullullah’a (s.a.v) Salâtu selâmın nasıl ulaştığının  örneklerinden biriside yaşanmış şu hadisedir;

    Allah Resûlü (s.a.v.) dîn-i mübîni yaymak ve öğretmek maksadıyla  kabîlelere  sahabilerden muallimler gönderirdi.
Gönderdiği bazı muallimlere henüz iman etmemiş müşrikler tarafından ihânet edildi.

Bunlardan biri de Recî Vakâsında gerçekleşmiştir:

Adal ve Kare kabîleleri Allah Resûlü (s.a.s.)’den İslâm’ı öğretecek muallimler istedi.
Resûlullâh (s.a.v.) on kişilik bir heyet gönderdi.
Kâfile, Recî mevki’ine varınca müşrikler tarafından tuzağa düşürüldüler, çarpışma sonunda sekiz sahâbi şehid edildi. Sağ kalan iki sahâbi de esir alınıp Mekkeli müşriklere teslim edildi.

Esir edilen sahâbîler, Zeyd ve Hubeyb idi, İkisi de zalim müşrikler tarafından şehid edildi.

***

Müriklerin lideri Ebu Süfyan Şehid edilmeden önce Zeyd’e sordu.
–Hayatının kurtulmasına mukâbil, şimdi senin yerinde Muhammed’in olmasını ister miydin?

Zeyd  bu suâli soran Ebû Süfyan’a acıyarak baktı ve:
–Benim, çoluk-çocuğumun arasında olup Peygamberimin burada olmasını istemek şöyle dursun, O’nun ayağına diken batmasına bile aslâ gönlüm râzı olmaz. dedi.

Ebû Süfyan bu muhabbet karşısında dondu kaldı:
–Hayret doğrusu!” dedi. “–Ben, dünyada Muhammed’in ashâbının O’nu sevdiği kadar, birbirini seven iki kişi  daha görmedim.

Sonra Ebu Süfyan Hubeyb (r.a.)’ın yanına geldi.
O’na, dîninden vazgeçerse kurtulacağını söylediler.

Hubeyb (r.a.):
Dünyayı verseniz bile dînimden dönmem! dedi.
Zeyd ‘de (r.a.) sorduklarını ona da sordular ve aynı cevabı aldılar.
*
Hubeyb’in ise şehîd edilmeden evvel bir tek arzusu vardı:
Hazret-i Peygamber’e (s.a.v.) muhabbetle selâm göndermek!..”

***

Lâkin kiminle gönderebilirdi ki! Yanında selamını gönderebileceği bir tek Müslüman yoktu! .

Gözlerini mahzun bir şekilde semâya kaldırdı ve ilticâ hâlinde şöyle dedi:
–Allâhım! Burada selâmımı Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e ulaştıracak kimse yok. O’na selâmımı Sen ulaştır!

***

 Alemlerin Rabbi Olan Allah’ın emriyle O sırada ashâbıyla Medine’de oturmakta olan Allah Resûlü’ne (s.a.s.) Hubeyb’in (r.a.) selâmı ulaştı.

Allah Resûlü (s.a.s.);
Ve aleyhisselâm ” dedi. 
Ashâb-ı Kiram bunu duyunca, hayretle:
–Yâ Rasûlallâh! Kimin selâmına karşılık verdiniz?” diye sorunca:

Allah Resûlü (s.a.v.);
–Kardeşiniz Hubeyb’in selâmına.” dedi.

Nihâyet Ebu Süfyan ve müşrikler her iki sahâbîyi de ağır işkenceler altında şehid ettiler.
Şehid edilirken Hubeyb’in söylediği sözlerden biride şuydu:

Müslüman olarak öldükten sonra, şöyle veya böyle ölmek, ne gam!..” (39)
*
Allah Resûlü (s.a.v) :
‘’Müslümanın her gün salât etme sorumluluğu vardır’’ Buyurduğu zaman;

Bir adam Rasûlallâh (s.a.s.)’e gelip, salâtı kastederek ;
‘’-Bize ne kadar da ağır bir şey getirdin’’ dedi.
Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu;
Mârufu emretmen salât, münkerden sakındırman salât, zayıf  birinin yükünü kaldırman salât, yolda eziyet veren bir şeyi kaldırman salât, namaza (sâlat’a) her adımın senin için salâttır” buyurdu. (40)
****
  Peygamberimiz (s.a.s.)  ümmetinden adını duyduğu halde O’na salavat getirmeyen nasipsiz ve vefasızlara;

Yanında ben zikrolunduğum zaman üzerime salât etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün.”buyurmuştur. (41)

Fakat ne yazık ki dünyamızda, bu manevî lütuftan nasibi olmayanlar ve bunu idrak etmekten yoksun, kalpleri kararmış gözleri perdelenmiş düşmanlık yaparak cehennemdeki yerlerini hazırlayan nasipsiz, müşrik ve bedbahtlar da var olmuştur.

Bunu delili de şu ayeti kerimelerdir:

‘’Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak.’’ (En’am /112 )

’İçlerinden Peygamberi incitenler ve: “O (her sözü dinleyen) bir kulaktır” diyenler vardır. De ki: “O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a iman eder, mü’minlere inanıp-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın elçisine eziyet edenler… Onlar için acı bir azap vardır.(Tevbe / 61)

***

Batı’da sekülerleşme sonucu vahyî- peygamberli dinin, deistik- peygambersiz  dine dönüştürülmesi sonucu İslâm’ın da aynı akıbete uğratılarak Resûllah’ın faziletlerini ,hadislerini, sünnetlerini  en sonunda da ‘’ O bir postacıydı  görevini yaptı gitti’’ kendisini de inkar ve red ile  “Peygambersiz Din”e varmak isteyenlerde art niyet ve islama düşmanlık yatmaktadır.

***

Peygambere iman ve itaat Allah iman ve itaatdir. Peygaamberi ve sünnetini inkar eden İslam Dairesinden çıkmıştır. ‘’Hz.Muhammed (s.a.v.)’siz. İslâm”, İslâm olmaktan çıkmış İslâm demektir.

‘’ Rasûlüm! İşte böylece biz, yalnızca senin için değil, her pey­gam­ber için günaha boğulmuş inkârcı suçlulardan düşmanlar kıldık. Bununla birlikte yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter!.( Furkan /(25) 31)

*
Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım! Efendimiz Hz.Muhammed’e (s.a.v.) kusursuz bir salât, selâm, rahmet, bereket, derece ve vesileyi vermeni ve Makamı Mahmud’a ulaştırmanı diliyoruz.

O Nebi ki! onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmeti yerine getirilir, Maksatlara O’nun hürmetiyle ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetiyle elde edilir, O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir.

Allah’ım, onun Âl-i ne ve Ehl-i Beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, her saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar adedince salât eyle, Rahmet eyle , bizlere de. Amin.

Cesim ZEYDANLI –19-12-2022 ANKARA
ULUSLARARASI EHL-İ BEYT ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Dipnot:
26~ (Sevab’ul-A’mal, s. 190.)
27~ (İslâmda Helâller ve Harâmlar (İbn-i Hacer El-Heytemi), Cild 1, Hadîs No: 642, s. 314. )
28~ (Ahmet Davudoğlu, Tibyan Tefsiri, c.3, s.460, Akpınar Yayınevi)
29~ (Bihar’ul-Envar, c. 94, s. 54, h. 22.)
30~ (Tirmizî, Vitir, 21/485.; Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1530; Nesâî, Ezân, 37/676; Sehv, 55/1294)
31~ (İbn-i Ebi Şeybe) 32~ (Kenzü’l-İrfan Hadis No:17)

32~(Kenzü’l-İrfan Hadis No:17)                                                                                                                                                                             
33~ (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 4969.)

34~ (Tirmizi Kıyamet:23)

35~ (İhyâu’Ulumi’d-Din c.1Hadis No:551)

36~ (Muhtarü’l ehadisin Nebeviye NO:719 s.396)                                                                                                                                    
37~( İhyâu’Ulumi’d-Din c.1.Hadis No:551 s.507)
38~ (Müslim Salât-70)

39~ (Sünen-i İbn-i Mace, Taharet Kitabı, Ma Câe Fî Tesmiyet’il-Vuzu Babı, 1/143, 400. hadis.)

<

p style=”text-align: left”>40~ ( Buhârî, Megâzî, 10; Vâkıdî, Megâzî, s. 280-281)
41~ (Tirmizi, Deavât, 100)

YORUM YAP