DOLAR 32,6641 % 1.2
EURO 34,9094 % 0
STERLIN 41,5440 % 0.72
FRANG 36,6265 % 1.42
ALTIN 2.433,08 % 1,76
BITCOIN 67.087,10 -0.682

Sağlık Bakanlığından uzaktan sağlık hizmetleri için düzenleme

Yayınlanma Tarihi : Google News
Sağlık Bakanlığından uzaktan sağlık hizmetleri için düzenleme
0
Sağlık Bakanlığı, uzaktan sağlık hizmeti sunan ve sunacak sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esasları belirledi.

ANKARA (AA) – “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine ve tescil edilmesine, sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan güvenli “uzaktan sağlık bilgi sistemi” yazılımı kullanılacak. Yazılımın asgari standartları Bakanlık tarafından belirlenecek.

Sağlık tesisi, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanlarını sağlayacak. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu için gerekli altyapı ve teknik donanım gibi hususlara ilişkin kriterler Bakanlık tarafından tespit edilecek.

Uzaktan sunulabilecek sağlık hizmetleriYönetmelikte, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna elverişli olmak kaydıyla sunulabilecek hizmetler de yer aldı.

Bu kapsamda, uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek.

Uzaktan sağlık hizmetinde konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi önerilecek.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek.

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilecek. Teknolojik imkanların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilecek.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbi işlemler yürütülebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.

Hastaya, hekim tarafından e-reçete ve e-rapor düzenlenebilecek.

Faaliyet izniUzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması halinde Bakanlıkça “uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi” verilecek.

Faaliyet izni için sağlık tesisi tarafından yapılan başvurunun, incelemelerin ardından uygun görülmesi halinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi düzenlenecek. Faaliyet izin belgesinde, faaliyet alanı ve sınırları belirtilecek.

Uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesislerinin, en geç 6 ay içinde “uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi” alması gerekecek.

Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilecek.

Bakanlık izni olmadan uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacakSağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığından izin almadan ve sağlık hizmeti sunmaya yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti veremeyecek.

Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

Uluslararası sağlık turizmiUluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek.

Muhabir Ahmet Sertan Usul
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YORUM YAP