DOLAR 32,7350 % 1.4
EURO 35,0395 % 0.36
STERLIN 41,5338 % 0.69
FRANG 36,7726 % 1.8
ALTIN 2.452,62 % 2,58
BITCOIN 65.376,00 -2.22

TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VAR (1)

Yayınlanma Tarihi : Google News
TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VAR (1)
0

Avukat Mustafa Kuran (Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı) yazdı…

Türkiye’de uzun zamandan beri tartışılan, devlet adamlarının ve akademisyenlerin yapılmasında fayda gördükleri yeni anayasanın mutlaka bu dönemde çıkarılmasının zaruretini görüyoruz. Yeni anayasa, Türkiye’nin elini rahatlatacak güvenlik, kalkınma ve sosyal barışın teminine katkı sağlayacaktır. Yeni anayasanın demokratik, çoğulcu, herkesi kucaklayan, adaleti sağlayan ve hürriyetlerin genişlemesinde imkân vereceğine inanıyoruz.

Bugünkü anayasa, 12 Eylül 1982 Anayasasıdır. Bu anayasa darbelerin, milli iradeye itibar etmeyen “darbe anayasasıdır” ve zaman içinde 26 kez revize edilerek 175 maddesi değişmiştir. Bugünkü şartlarda yeterli değildir ve adalet adına istenilen sonucu vermemektedir. Bu darbeci anayasa yürürlükte oldukça hukuk düzeni çelişkilerini devam ettirecektir ve birbirine aykırı hususlar uygulamada kendilerini gösterecektir.

Bu darbeci anayasa, hak ve hürriyetlerinin genişletilmesi ihyası için değil, bu çerçeveyi zapturapt altına almak mantığı ile hazırlanan bir anayasadır. Yani fertlerin hak ve hürriyetlerine önem verileceğine, devlet otoritesini daha fazla hâkim kılmış ve 1961 Anayasası ile 1982’nin anayasalarında 14 kurum getirilerek Milli iradenin önüne set set duvar çekilmiştir. Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Bankalar Denetleme Kurulu gibi vesaire vesaire kurullarla, milletimizin seçtiği siyasi iktidarı, planlanan büyük projeleri ve kalkınma konusundaki samimi hizmetleri engelleyerek devlete faydadan çok zarar vermiştir.

Bu milli ve yerli anayasayı bu hükümetin çıkarma borcu vardır ve kısa zamanda hazırlayıp Meclis’ten geçirmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, acilen yeni anayasa yapma fırsatını değerlendirmelidir ve en kısa sürede yapmalıdır. İyi niyetli, vatansever hükümet ve iktidarların adil bir anayasayı yapmaları memleketin maddi, manevi kalkınmasına vesile olacaktır. Yerli ve milli anayasanın mutlaka yapılması ve milletin iradesine, ihtiyaçlarını uygun tarzda kabul edilmesi artık kaçınılmazdır.

YENİ ANAYASA NASIL OLMALIDIR?

Artık, milli iradenin üstüne ve fertlerin ana hak ve hürriyetlerini genişletmek ve milletin ihtiyaçlarına cevap veren, milli ve yerli bir anayasa hazırlanmalıdır Çünkü mevcut olan anayasa 175 maddesi değişmiş geri kalan 128 maddesi de bazen işletilmekte bazen işletilmemektedir.

Yeni anayasada halkın ihtiyaçları karşılanırken kimlikler, din ve vicdan özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı demokratik bir zihniyetle vatanseverlik duyguları içinde kalem alınmalıdır. Niyet temizse yapılan iş de faydalı ve milletin kalkınmasına halkımızın huzur ve güvenliğine imkân verecektir.

Yeni anayasa toplumsal barışı sağlarken ülkenin ortak aklını vicdanını da temsil etmelidir. İnsan işin merkezine konulmalı, demokratik bir ruh ve adaletli anlayışla olmalıdır. Zira millet, devletin temeli, ahlak ve özgürlüklerin sahibidir. Eksen halktır, insandır. Yeni anayasa özgürlükçü, her kesimi kucaklayan, halkın ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

Bu Meclis, demokratik, milli ve yerli ruhla yazılan yeni anayasası yapmaya mecburdur ve mahkûmdur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 52 oy veren millet, bu hükümetten acilen yeni anayasayı beklemektedir.  Sayın Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan, milli ve yerli anayasanın yapılmasını devamlı savunmuş ve gerçekleşmesini istemektedir. Meclis’teki hukukçular da bu tasarılarla ilgili çalışmalı ve bu yeni anayasanın hazırlanması gündemden düşmemelidir. Aksi takdirde iktidar görevinde eksiklik yapar ve bir daha böyle bir fırsatı da olmayabilir.

Yeni anayasa toplumun birikmiş sorunlarını çözmekte kolaylık sağlayacaktır. Yeni anayasada seçim kanunu ve tüzük mutlaka değiştirilmelidir. Hak ve hürriyetler genişletilmeli, değerler, eşitlik, adalet ve özgürlükler iyi korunmalıdır.

Yeni anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacaktır. Partiler arasında uzlaşma sağlanmalıdır. Komisyon kurulmalıdır, partiler arası temaslar devam etmelidir. Parlamenterlerin konuya iyi niyetle yaklaşıp birbirlerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu şerefli vazifeden kaçanlar, eksik yapanlar, önüne sert çekenler tarih huzurunda mahkûm olacaklardır ve tarihe cevap veremeyeceklerdir.

YORUM YAP